Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Кражбите са най-често извършваните престъпления от малолетни и непълнолетни през 2023 г. в област Сливен

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните през 2023 г. в област Сливен. Това сочи статистиката за противообществените прояви на тази възрастова група, оповестена от Териториално статистическо бюро – Югоизток. Запазва се тенденцията от предходните години.

Извършители на кражби са 175 лица, или 78,1 на сто от всички малолетни и непълнолетни, преминали през Детска педагогическа стая (ДПС) за извършени престъпления. От тях най-висок е делът на извършителите на кражби от домовете – 45,1% (79 деца), на кражби от магазини или други търговски обекти – 29,1% (51 деца) и др.

През 2023 г. на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) са водени 369 малолетни и непълнолетни. О тях 70,5 процента са непълнолетни (14 – 17 години), а малолетни (8 – 13 години) са 29,5 на сто. Момчета са 324 (87,8 процента), а момичета – 45, или 12,2 на сто. В криминогенна среда живеят 222 малолетни и непълнолетни (60,2 процента).

През миналата година местните комисии са наложили 207 възпитателни мерки на 157 деца за извършени 162 общественоопасни деяния. Най-често са били налагани възпитателните мерки „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи” – 87 възпитателни мерки, „предупреждение” – 72 мерки, „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” – 26 мерки и „предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца” – 11 лица на възраст 8 – 17 години.

Източник: www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button