Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани
Популярно

Продължава набирането на документи за съдебни заседатели за Окръжния и Районния съд в Сливен

Продължава набирането на документи за съдебни заседатели за Окръжния и Районния съд в Сливен

Общински съвет – Сливен уведомява, че поради недостатъчния брой подадени заявления за кандидатстване за съдебни заседатели, отново се удължава срокът за подаване на документи за съдебни заседатели за Окръжния и  Районния съд в Сливен.

Кандидатите могат да подават необходимите документи до 17 часа на 22 април, включително, в деловодството на Общински съвет – Сливен, стая 104, I етаж, в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.

Изисквания към кандидатите:

1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община Сливен, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Сливен и Районен съд – Сливен;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

1.6. не е съдебен заседател в друг съд;

1.7. не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

1.8. не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение №1/;

2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Сливен да се обръща за препоръки;

6. Мотивационно писмо;

7. Писмено съгласие /по образец, утвърден от Общински съвет – Сливен /Приложение №3/;

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение №2/;

9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 год.

Подробности за процедурата за избор на съдебни заседатели може да видите тук:  https://obs.sliven.bg/sadebni-zasedateli

Източник: www.sliven-news.com

Подобни публикации

Back to top button