Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани
Популярно

Проведе се тринадесетото заседание на Общински съвет Нова Загора

На 27 юни 2024 г. от 9 часа Общински съвет Нова Загора се събра на своето 13 заседание. То беше открито от заместник-председателя на Общинския съвет Нейчо Минчев, който предостави думата на кмета на Община Нова Загора Галя Захариева. Тя се обърна към всички присъстващи в залата – представители на общинското ръководство, общински съветници, кметове на населени места, граждани и в стегнато и изчерпателно резюме докладва за ситуацията след  бурята на 13 юни тази година. Г-жа Захариева изложи в последователност какво е извършено, какво предстои, отправи сърдечна благодарност на всички институции, жители на общината, проявили своята гражданска съвест, които са се включили активно в отстраняването на щетите по подадените сигнали и почистването на засегнатите населени места. Тя подчерта с удовлетворение най-важното – това, че няма човешки жертви и акцентира върху необходимостта всеки гражданин на общината да се отнася с ясното съзнание и отговорност при спазване на общоприетите правила за изхвърляне на отпадъците според вида им на определените места.

Г-жа Захариева каза, че работата по възстановяването продължава и тя също ще продължи да докладва на следващите етапи за нейния ход.

След обстойното изказване на кмета, председателят на Общинския съвет д-р Константин Тачев поведе заседанието по приетия дневен ред от 26 точки.

Заседателите одобриха 24 точки, като приеха: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора; Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за упражняването на правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества; Отчет за изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за 2023 г.; Отчет за дейността на  „Общински пазари – НЗ” ЕООД  гр. Нова Загора за 2023 година; взеха решение за кандидатстване с проект на Община Нова Загора „Подобряване на достъпността, биоразнообразието и устойчивостта на климата чрез устойчиви практики“  по Втора покана за набиране на проектни предложения по Програма ИНТЕРРЕГ NEXT „Черноморски басейн“ 2021 – 2027 г., както и решения, свързани с текущата дейност на общинска администрация.

Изтоник: www.sliven-news.com

Подобни публикации

Back to top button